Engelli web sitesi için tıklayın

237 / Meclis kararı

237 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Kasım
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 237 /

ÖZÜ : Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin komisyondan geldiği şekliyle aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

(III) SAYILI CETVEL : DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

(MEMUR)

İLİ

            : NTALYA

İLÇESİ

            : ALANYA

     MECLİS KARARININ

KURUMU

            : ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİHİ

SAYISI

 

 

DOLU  KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

UNVAN

UNVAN

a-Personelin Müktesebi

 

 

 

b-Personelin Öğrenim Durumu

KODU*

KODU

c-Personelin Hizmet Süresi

 

 

d-Dolu Kadro Değişiklik Gerekçesi

7525

GİH

Ayniyat Say.

10

1

7525

GİH

Ayniyat Say.

8

1

a-8.derecenin 2. kademesi b- 2.Y.Y.O. Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 6 yı1  1 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8750

TH

Tekniker

7

1

8750

TH

Tekniker

5

1

a-7.derecenin 3. kademesi b- Fakülte Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 3  yıl 9 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8750

TH

Tekniker

7

1

8750

TH

Tekniker

3

1

a-5.derecenin 3. kademesi b- Fakülte. Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 11 yıl 2 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8155

SH

Psikolog

7

1

8155

SH

Psikolog

5

1

a-7.derecenin 3. kademesi b- Fakülte. Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 5 yıl 3 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

7950

GİH

Şoför

5

1

7950

GİH

Şoför

7

1

a- 6.derecenin 1.kademesi b- İlkokul Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 22 Yıl 3 Ay d- Sehven değişiklik yapıldığı.

9950

GİH

Zabıta Mem.

5

1

9950

GİH

Zabıta Mem.

7

1

a- 5.derecenin 3.kademesi b- İlkokul Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 28 Yıl 1 Ay d- Sehven değişiklik yapıldığı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde Bend Karar
1 236 nolu meclis kararı
1 237 nolu meclis kararı
1 238 nolu meclis kararı
1 239 nolu meclis kararı
1 240 nolu meclis kararı
1 241 nolu meclis kararı
1 242 nolu meclis kararı
1 243 nolu meclis kararı
1 244 nolu meclis kararı
1 245 nolu meclis kararı
1 246 nolu meclis kararı
1 247 nolu meclis kararı
1 248 nolu meclis kararı
1 249 nolu meclis kararı
2 250 nolu meclis kararı
2 251 nolu meclis kararı
2 252 nolu meclis kararı
2 253 nolu meclis kararı
2 254 nolu meclis kararı