Engelli web sitesi için tıklayın

245 / Meclis kararı

245 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Kasım
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 245 /

ÖZÜ : İlçemiz Saray Mahallesi 452,00 m2 miktarındaki 748 ada 8 parselde bulunan 11,48 m2 Belediye hissesinin, diğer hissedarlar tarafından daha önce satın alınmış olduğundan, kalan 11,48 m2. Belediye hissesinin talep sahibine satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; İlçemiz Saray Mahallesi 452,00 m2 miktarındaki 748 ada 8 parselde bulunan 11,48 m2 Belediye hissesinin, diğer hissedarlar tarafından daha önce satın alınmış olduğundan, kalan 11,48 m2. Belediye hissesinin talep sahibine satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 236 nolu meclis kararı
1 237 nolu meclis kararı
1 238 nolu meclis kararı
1 239 nolu meclis kararı
1 240 nolu meclis kararı
1 241 nolu meclis kararı
1 242 nolu meclis kararı
1 243 nolu meclis kararı
1 244 nolu meclis kararı
1 245 nolu meclis kararı
1 246 nolu meclis kararı
1 247 nolu meclis kararı
1 248 nolu meclis kararı
1 249 nolu meclis kararı
2 250 nolu meclis kararı
2 251 nolu meclis kararı
2 252 nolu meclis kararı
2 253 nolu meclis kararı
2 254 nolu meclis kararı