Engelli web sitesi için tıklayın

246 / Meclis kararı

246 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Kasım
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 246 /

ÖZÜ : İlçemiz Oba Mahallesi  689,15 m2 miktarındaki 637 ada 3 parselde bulunan 74,09  m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 1.327,25 m2 miktarındaki 571 ada 1 parselde  bulunan 74,30 m2 ve  Oba Mahallesi 1.863,99 m2 miktarındaki 631 ada 2 parselde bulunan 6,71 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği. 
Yapılan müzakere sonunda; İlçemiz Oba Mahallesi  689,15 m2 miktarındaki 637 ada 3 parselde bulunan 74,09  m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 1.327,25 m2 miktarındaki 571 ada 1 parselde bulunan 74,30 m2 ve  Oba Mahallesi 1.863,99 m2 miktarındaki 631 ada 2 parselde bulunan 6,71 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi talebi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 236 nolu meclis kararı
1 237 nolu meclis kararı
1 238 nolu meclis kararı
1 239 nolu meclis kararı
1 240 nolu meclis kararı
1 241 nolu meclis kararı
1 242 nolu meclis kararı
1 243 nolu meclis kararı
1 244 nolu meclis kararı
1 245 nolu meclis kararı
1 246 nolu meclis kararı
1 247 nolu meclis kararı
1 248 nolu meclis kararı
1 249 nolu meclis kararı
2 250 nolu meclis kararı
2 251 nolu meclis kararı
2 252 nolu meclis kararı
2 253 nolu meclis kararı
2 254 nolu meclis kararı