Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

249 / Meclis kararı

249 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Kasım
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 249 /

ÖZÜ : Türk Ocakları Alanya Şubesinin, taraflarınca kullanmakta oldukları İlçemiz Çarşı Mahallesi, Kale Yolu Caddesi, 280 ada, 12 parselde bulunan taşınmazın 10 yıl süre ile ücretsiz olarak kendilerine verilmesi ile ilgili talebin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; Türk Ocakları Alanya Şubesinin, taraflarınca kullanmakta oldukları İlçemiz Çarşı Mahallesi, Kale Yolu Caddesi, 280 ada, 12 parselde bulunan taşınmazın 10 yıl süre ile ücretsiz olarak kendilerine verilmesi ile ilgili talebin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 236 nolu meclis kararı
1 237 nolu meclis kararı
1 238 nolu meclis kararı
1 239 nolu meclis kararı
1 240 nolu meclis kararı
1 241 nolu meclis kararı
1 242 nolu meclis kararı
1 243 nolu meclis kararı
1 244 nolu meclis kararı
1 245 nolu meclis kararı
1 246 nolu meclis kararı
1 247 nolu meclis kararı
1 248 nolu meclis kararı
1 249 nolu meclis kararı
2 250 nolu meclis kararı
2 251 nolu meclis kararı
2 252 nolu meclis kararı
2 253 nolu meclis kararı
2 254 nolu meclis kararı