Engelli web sitesi için tıklayın

250 / Meclis kararı

250 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Kasım
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 250 /

GÜNDEM     :

2- Belediyemiz birimlerinden gelen ve gündeme ilave edilmesi kabul edilen aşağıda yazılı 5 ayrı konunun müzakeresi.
ÖZÜ : Oba Mah. 138 ada, 9 parselin kuzey doğusunda bulunan alanın 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi hususunda Belediye encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; Oba Mah. 138 ada, 9 parselin kuzey doğusunda bulunan alanın 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi hususunda Belediye encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 236 nolu meclis kararı
1 237 nolu meclis kararı
1 238 nolu meclis kararı
1 239 nolu meclis kararı
1 240 nolu meclis kararı
1 241 nolu meclis kararı
1 242 nolu meclis kararı
1 243 nolu meclis kararı
1 244 nolu meclis kararı
1 245 nolu meclis kararı
1 246 nolu meclis kararı
1 247 nolu meclis kararı
1 248 nolu meclis kararı
1 249 nolu meclis kararı
2 250 nolu meclis kararı
2 251 nolu meclis kararı
2 252 nolu meclis kararı
2 253 nolu meclis kararı
2 254 nolu meclis kararı