Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

256 / Meclis kararı

256 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 256 /

ÖZÜ : Bütçe Komisyonunca oyçokuluğu ile takası uygun görülmeyen Küçükhasbahçe Mahallesi 2585 ada 3 parselde bulunan 36,51 m2 Belediye hissesi ile Büyükhasbahçe Mahallesi 2727 ada 1 parselde bulunan 54,29 m2 vatandaş hissesinin takasın oyçokluğu ile kabul edilmediği.

Yapılan müzakere sonunda; Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile takası uygun görülmeyen, İlçemiz Küçükhasbahçe Mahallesi 2585 ada, 3 parselde bulunan 36,51 m2 Belediye hissesi ile Büyükhasbahçe Mahallesi 2727 ada, 1 parselde bulunan 54,29 m2 vatandaş hissesinin takası oyçokluğu ile uygun görülmemiştir şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı üzerinde yapılan oylamada;

Üyelerden: Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL kabul,

Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Yusuf HASTÜRK, Ertuğrul AKAY Red,

Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU ve Eray ERDEM’in çekimser oy kullandıkları görülmekle, bu suretle oyçokluğu ile Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne karar verildi.

Madde Bend Karar
1 255 nolu meclis kararı
1 256 nolu meclis kararı
1 257 nolu meclis kararı
1 258 nolu meclis kararı
1 259 nolu meclis kararı
1 260 nolu meclis kararı
1 261 nolu meclis kararı
1 262 nolu meclis kararı
1 263 nolu meclis kararı
1 264 nolu meclis kararı
1 265 nolu meclis kararı
1 266 nolu meclis kararı
1 267 nolu meclis kararı
1 268 nolu meclis kararı
1 269 nolu meclis kararı
1 270 nolu meclis kararı
1 271 nolu meclis kararı
1 272 nolu meclis kararı
1 273 nolu meclis kararı
1 274 nolu meclis kararı
1 275 nolu meclis kararı
1 276 nolu meclis kararı
1 277 nolu meclis kararı
1 278 nolu meclis kararı
1 279 nolu meclis kararı
1 280 nolu meclis kararı
1 281 nolu meclis kararı
1 282 nolu meclis kararı
1 283 nolu meclis kararı
1 284 nolu meclis kararı
1 285 nolu meclis kararı