Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

261 / Meclis kararı

261 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 261 /

   ÖZÜ : İlçemiz Türkler Mahallesi 314 ada 5 parselde bulunan 138,19 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

   Yapılan müzakere sonunda; İlçemiz Türkler Mahallesi 314 ada, 5 parselde bulunan 138,19 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 255 nolu meclis kararı
1 256 nolu meclis kararı
1 257 nolu meclis kararı
1 258 nolu meclis kararı
1 259 nolu meclis kararı
1 260 nolu meclis kararı
1 261 nolu meclis kararı
1 262 nolu meclis kararı
1 263 nolu meclis kararı
1 264 nolu meclis kararı
1 265 nolu meclis kararı
1 266 nolu meclis kararı
1 267 nolu meclis kararı
1 268 nolu meclis kararı
1 269 nolu meclis kararı
1 270 nolu meclis kararı
1 271 nolu meclis kararı
1 272 nolu meclis kararı
1 273 nolu meclis kararı
1 274 nolu meclis kararı
1 275 nolu meclis kararı
1 276 nolu meclis kararı
1 277 nolu meclis kararı
1 278 nolu meclis kararı
1 279 nolu meclis kararı
1 280 nolu meclis kararı
1 281 nolu meclis kararı
1 282 nolu meclis kararı
1 283 nolu meclis kararı
1 284 nolu meclis kararı
1 285 nolu meclis kararı