Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

266 / Meclis kararı

266 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 266 /

   ÖZÜ : Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Memur Kadro İhdas ve  Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvellerinin Komisyondan geldiği ve aşağıda yazılı olduğu şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Memur Kadro İhdas ve  Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvellerinin Komisyondan geldiği ve aşağıda yazılı olduğu şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 

 (I) SAYILI CETVEL : KADRO İHDASI

(MEMUR)

İLİ

: ANTALYA

İLÇESİ

: ALANYA

MECLİS KARARININ

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİHİ

SAYISI

 

 

MEMUR NORM KADRO

MEVCUT MEMUR KADROLARI

STANDARDI TOPLAMI

DOLU

BOŞ

TOPLAM

597

347

156

503

KADRO İHDAS CETVELİ (Memur)

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

KODU

8500

TH

Mühendis

1

4

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

8400

SH

Hemşire

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre 

8780

TH

Grafiker

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

 

 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Katip

Katip

(II) SAYILI CETVEL : BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

(MEMUR)

İLİ

: ANTALYA

İLÇESİ

: ALANYA

        MECLİS

KARARININ

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİHİ

SAYISI

 

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

KODU*

KODU

11045

GİH

Etüd Proje Müdürü

1

1

11150

GİH

Sosyal Yardım İşleri Müdürü

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 11.mad.Göre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE

YER VERİLMEYEN ÜNVANLAR İÇİN UNVAN KODU

“O” OLARAK YAZILACAKTIR.

Madde Bend Karar
1 255 nolu meclis kararı
1 256 nolu meclis kararı
1 257 nolu meclis kararı
1 258 nolu meclis kararı
1 259 nolu meclis kararı
1 260 nolu meclis kararı
1 261 nolu meclis kararı
1 262 nolu meclis kararı
1 263 nolu meclis kararı
1 264 nolu meclis kararı
1 265 nolu meclis kararı
1 266 nolu meclis kararı
1 267 nolu meclis kararı
1 268 nolu meclis kararı
1 269 nolu meclis kararı
1 270 nolu meclis kararı
1 271 nolu meclis kararı
1 272 nolu meclis kararı
1 273 nolu meclis kararı
1 274 nolu meclis kararı
1 275 nolu meclis kararı
1 276 nolu meclis kararı
1 277 nolu meclis kararı
1 278 nolu meclis kararı
1 279 nolu meclis kararı
1 280 nolu meclis kararı
1 281 nolu meclis kararı
1 282 nolu meclis kararı
1 283 nolu meclis kararı
1 284 nolu meclis kararı
1 285 nolu meclis kararı