Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

272 / Meclis kararı

272 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 272 /

   ÖZÜ : Alanya İlçesi, Bektaş Mahallesi O28-D-16-D-1-C / O28-D-16-D-1-D no’lu paftada yer alan 1826 ada 5 parselde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin; ada bütününde isteğe bağlı zemin kat ticaret uygulaması kotun arazi ortalamasından verilmesi ve bir tanesi açıkta olmak üzere ikiden fazla bodrum kat yapılmaması şartlarıyla UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

   Yapılan müzakere sonunda; Alanya İlçesi, Bektaş Mahallesi O28-D-16-D no’lu paftada yer alan 1826 ada 5 parsele konut alanında “zemin katta ticaret yer alabilir” plan notu işlenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarih ve 503 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas Özel Şahsın; O28-D-16-D-1-C / O28-D-16-D-1-D no’lu paftada yer alan 1826 ada 5 parselde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin; ada bütününde isteğe bağlı zemin kat ticaret uygulaması kotun arazi ortalamasından verilmesi ve bir tanesi açıkta olmak üzere ikiden fazla bodrum kat yapılmaması şartlarıyla UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 255 nolu meclis kararı
1 256 nolu meclis kararı
1 257 nolu meclis kararı
1 258 nolu meclis kararı
1 259 nolu meclis kararı
1 260 nolu meclis kararı
1 261 nolu meclis kararı
1 262 nolu meclis kararı
1 263 nolu meclis kararı
1 264 nolu meclis kararı
1 265 nolu meclis kararı
1 266 nolu meclis kararı
1 267 nolu meclis kararı
1 268 nolu meclis kararı
1 269 nolu meclis kararı
1 270 nolu meclis kararı
1 271 nolu meclis kararı
1 272 nolu meclis kararı
1 273 nolu meclis kararı
1 274 nolu meclis kararı
1 275 nolu meclis kararı
1 276 nolu meclis kararı
1 277 nolu meclis kararı
1 278 nolu meclis kararı
1 279 nolu meclis kararı
1 280 nolu meclis kararı
1 281 nolu meclis kararı
1 282 nolu meclis kararı
1 283 nolu meclis kararı
1 284 nolu meclis kararı
1 285 nolu meclis kararı