Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

274 / Meclis kararı

274 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 274 /

   ÖZÜ : Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi 1006 ada 9 parsele Dini Tesis Alanı işlenmesi talebinin, 9 parselin doğusundaki alan yürürlükteki planda park alanı olarak planlı olmasına rağmen fiiliyatta Kestel        Merkez Çarşı Camisine hizmet verdiğinden, söz konusu park alanı ile 1006 ada 9 parselin birlikte değerlendirilerek camii avlusunu genişletmek amacıyla ibadet yeri olarak değiştirilmesi UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR  şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

   Yapılan müzakere sonunda; Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi 1006 ada 9 parsele Dini Tesis Alanı işlenmesi talebi incelenmiş olup; halen 1006 ada 9 parselin doğusundaki alan yürürlükteki planda park alanı olarak planlı olmasına rağmen fiiliyatta Kestel Merkez Çarşı Camisine hizmet verdiğinden söz konusu park alanı ile 1006 ada 9 parselin birlikte değerlendirilerek camii avlusunu genişletmek amacıyla ibadet yeri olarak değiştirilmesi UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR  şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 255 nolu meclis kararı
1 256 nolu meclis kararı
1 257 nolu meclis kararı
1 258 nolu meclis kararı
1 259 nolu meclis kararı
1 260 nolu meclis kararı
1 261 nolu meclis kararı
1 262 nolu meclis kararı
1 263 nolu meclis kararı
1 264 nolu meclis kararı
1 265 nolu meclis kararı
1 266 nolu meclis kararı
1 267 nolu meclis kararı
1 268 nolu meclis kararı
1 269 nolu meclis kararı
1 270 nolu meclis kararı
1 271 nolu meclis kararı
1 272 nolu meclis kararı
1 273 nolu meclis kararı
1 274 nolu meclis kararı
1 275 nolu meclis kararı
1 276 nolu meclis kararı
1 277 nolu meclis kararı
1 278 nolu meclis kararı
1 279 nolu meclis kararı
1 280 nolu meclis kararı
1 281 nolu meclis kararı
1 282 nolu meclis kararı
1 283 nolu meclis kararı
1 284 nolu meclis kararı
1 285 nolu meclis kararı