Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

275 / Meclis kararı

275 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 275 /

   ÖZÜ : Okurcalar Mahallesi Karaburun Mevkii, 216 ada 1 parsele imar ıslah planı yapılarak imar adası oluşturulması ve kullanma işletme ruhsatı verilmesine ilişkin talebin, parselin bulunduğu bölge 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Alara Çayı Güneyi Turizm Merkezi sınırları kapsamında kaldığından ve bölgede her ölçekte imar planı yapma yetkisi Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nda bulunduğundan ayrıca dosya içeriğinde teklif imar planı bulunmadığından UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

   Yapılan müzakere sonunda; Okurcalar Mahallesi Karaburun Mevkii, 216 ada 1 parsele imar ıslah planı yapılarak imar adası oluşturulması ve kullanma işletme ruhsatı verilmesine ilişkin talebi incelenmiş olup; parselin bulunduğu bölge 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Alara Çayı Güneyi Turizm Merkezi sınırları kapsamında kaldığından ve bölgede her ölçekte imar planı yapma yetkisi Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nda bulunduğundan ayrıca dosya içeriğinde teklif imar planı bulunmadığından UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 255 nolu meclis kararı
1 256 nolu meclis kararı
1 257 nolu meclis kararı
1 258 nolu meclis kararı
1 259 nolu meclis kararı
1 260 nolu meclis kararı
1 261 nolu meclis kararı
1 262 nolu meclis kararı
1 263 nolu meclis kararı
1 264 nolu meclis kararı
1 265 nolu meclis kararı
1 266 nolu meclis kararı
1 267 nolu meclis kararı
1 268 nolu meclis kararı
1 269 nolu meclis kararı
1 270 nolu meclis kararı
1 271 nolu meclis kararı
1 272 nolu meclis kararı
1 273 nolu meclis kararı
1 274 nolu meclis kararı
1 275 nolu meclis kararı
1 276 nolu meclis kararı
1 277 nolu meclis kararı
1 278 nolu meclis kararı
1 279 nolu meclis kararı
1 280 nolu meclis kararı
1 281 nolu meclis kararı
1 282 nolu meclis kararı
1 283 nolu meclis kararı
1 284 nolu meclis kararı
1 285 nolu meclis kararı