Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

276 / Meclis kararı

276 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 276 /
ÖZÜ : Plan ve Proje Müdürlüğünün, iki adet imar planı tadilat taleplerinin geldiği şekliyle imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; aşağıda açıklaması yazılı taleplerin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN TALEPLER

1-      Özel Şahsın 27.11.2014 tarih 28627 sayılı dilekçesine istinaden; Alanya İlçesi,Tepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1625 ada 1 nolu parselin yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin talebi.

     2-      Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün; Alanya İlçesi Mahmutseydi Mahallesi 607 ada 1 parsel numarası ile tescillenmiş Köy Yerleşik Alanı sınırları dışında kalan orman alanından tahsisli 82.864,41 m2’lik alanın SPOR TESİS ALANI olarak planlanması amacıyla hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi. 


Madde Bend Karar
1 255 nolu meclis kararı
1 256 nolu meclis kararı
1 257 nolu meclis kararı
1 258 nolu meclis kararı
1 259 nolu meclis kararı
1 260 nolu meclis kararı
1 261 nolu meclis kararı
1 262 nolu meclis kararı
1 263 nolu meclis kararı
1 264 nolu meclis kararı
1 265 nolu meclis kararı
1 266 nolu meclis kararı
1 267 nolu meclis kararı
1 268 nolu meclis kararı
1 269 nolu meclis kararı
1 270 nolu meclis kararı
1 271 nolu meclis kararı
1 272 nolu meclis kararı
1 273 nolu meclis kararı
1 274 nolu meclis kararı
1 275 nolu meclis kararı
1 276 nolu meclis kararı
1 277 nolu meclis kararı
1 278 nolu meclis kararı
1 279 nolu meclis kararı
1 280 nolu meclis kararı
1 281 nolu meclis kararı
1 282 nolu meclis kararı
1 283 nolu meclis kararı
1 284 nolu meclis kararı
1 285 nolu meclis kararı