Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

278 / Meclis kararı

278 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 278 /

   ÖZÜ : Cumhuriyet Halk Partisi grubunun, Belediyemiz sınırları içinde değişik kurumlar tarafından düzenlenmekte alan kermeslerin bir disiplin dahilinde düzenlenmesi, gerekirse Kermes Yönetmeliği çıkarılması yönündeki müşterek  imzalı önerilerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.

   Yapılan müzakere sonunda; Gündeme oybirliği ile alınan Cumhuriyet Halk Partisi grubunun, Belediyemiz sınırları içinde değişik kurumlar tarafından düzenlenmekte alan kermeslerin bir disiplin dahilinde düzenlenmesi, gerekirse Kermes Yönetmeliği çıkarılması yönündeki müşterek imzalı önerilerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 255 nolu meclis kararı
1 256 nolu meclis kararı
1 257 nolu meclis kararı
1 258 nolu meclis kararı
1 259 nolu meclis kararı
1 260 nolu meclis kararı
1 261 nolu meclis kararı
1 262 nolu meclis kararı
1 263 nolu meclis kararı
1 264 nolu meclis kararı
1 265 nolu meclis kararı
1 266 nolu meclis kararı
1 267 nolu meclis kararı
1 268 nolu meclis kararı
1 269 nolu meclis kararı
1 270 nolu meclis kararı
1 271 nolu meclis kararı
1 272 nolu meclis kararı
1 273 nolu meclis kararı
1 274 nolu meclis kararı
1 275 nolu meclis kararı
1 276 nolu meclis kararı
1 277 nolu meclis kararı
1 278 nolu meclis kararı
1 279 nolu meclis kararı
1 280 nolu meclis kararı
1 281 nolu meclis kararı
1 282 nolu meclis kararı
1 283 nolu meclis kararı
1 284 nolu meclis kararı
1 285 nolu meclis kararı