Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

279 / Meclis kararı

279 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 279 /

   ÖZÜ : Plan ve Proje Müdürlüğünün, üç adet imar planı tadilat taleplerinin geldiği şekliyle imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.

   Yapılan müzakere sonunda; Gündeme oybirliği ile alınan Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilatı  ile ilgili aşağıda açıklaması yazılı özel şahsa ait taleplerin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN TALEPLER

    Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilatı ile ilgili tadilat dosyaları;

a)      Özel Şahsın; Alanya İlçesi Demirtaş Mahallesi, 733 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde mevcut planda “Dini Tesis Alanı” ile “Pazar Alana” olarak belirlenen alanda metrekaraleri değiştirilmeden değişiklik yapılması talebi.

b)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi Büyükhasbahçe Mah. 2653 ada, 2 nolu parseli kapsayan  

      alanda hazırlattıkları plan değişikliğinin onaylanması talebi.

c)      Özel Şahsın; Alanya ilçesi Kargıcak Mah. 548 ada, 1 nolu parseli kapsayan alanda

 hazırlattıkları plan değişikliğinin onaylanması talebi.

Madde Bend Karar
1 255 nolu meclis kararı
1 256 nolu meclis kararı
1 257 nolu meclis kararı
1 258 nolu meclis kararı
1 259 nolu meclis kararı
1 260 nolu meclis kararı
1 261 nolu meclis kararı
1 262 nolu meclis kararı
1 263 nolu meclis kararı
1 264 nolu meclis kararı
1 265 nolu meclis kararı
1 266 nolu meclis kararı
1 267 nolu meclis kararı
1 268 nolu meclis kararı
1 269 nolu meclis kararı
1 270 nolu meclis kararı
1 271 nolu meclis kararı
1 272 nolu meclis kararı
1 273 nolu meclis kararı
1 274 nolu meclis kararı
1 275 nolu meclis kararı
1 276 nolu meclis kararı
1 277 nolu meclis kararı
1 278 nolu meclis kararı
1 279 nolu meclis kararı
1 280 nolu meclis kararı
1 281 nolu meclis kararı
1 282 nolu meclis kararı
1 283 nolu meclis kararı
1 284 nolu meclis kararı
1 285 nolu meclis kararı