Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

280 / Meclis kararı

280 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 280 /

   ÖZÜ : Küçükhasbahçe Mah. 2585 ada, 3 parselde bulunan 36,51 m2. Belediye hissesinin satışının yapılması, Büyükhasbahçe Mah. 2727 ada, 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanında bulunan kendisine ait 54,29 m2. Hisseninde kamulaştırılması talebinin Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.

   Yapılan müzakere sonunda; Gündeme oybirliği ile alınan Küçükhasbahçe Mah. 2585 ada, 3 parselde bulunan 36,51 m2. Belediye hissesinin satışının yapılması, Büyükhasbahçe Mah. 2727 ada, 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanında bulunan kendisine ait 54,29 m2. Hisseninde kamulaştırılması talebinin Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 255 nolu meclis kararı
1 256 nolu meclis kararı
1 257 nolu meclis kararı
1 258 nolu meclis kararı
1 259 nolu meclis kararı
1 260 nolu meclis kararı
1 261 nolu meclis kararı
1 262 nolu meclis kararı
1 263 nolu meclis kararı
1 264 nolu meclis kararı
1 265 nolu meclis kararı
1 266 nolu meclis kararı
1 267 nolu meclis kararı
1 268 nolu meclis kararı
1 269 nolu meclis kararı
1 270 nolu meclis kararı
1 271 nolu meclis kararı
1 272 nolu meclis kararı
1 273 nolu meclis kararı
1 274 nolu meclis kararı
1 275 nolu meclis kararı
1 276 nolu meclis kararı
1 277 nolu meclis kararı
1 278 nolu meclis kararı
1 279 nolu meclis kararı
1 280 nolu meclis kararı
1 281 nolu meclis kararı
1 282 nolu meclis kararı
1 283 nolu meclis kararı
1 284 nolu meclis kararı
1 285 nolu meclis kararı