Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

285 / Meclis kararı

285 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 285 /

   ÖZÜ : Aşağıda fonksiyonel ve ekonomik kodları belirtilen kodlara Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine göre  ödenek aktarmalarının yapılmasına oybirliği ile karar verildiği.

   Yapılan müzakere sonunda; Aşağıda fonksiyonel kodları ve ekonomik kodları belirtilen kodlara Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine göre  ödenek aktarmalarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Fonksiyonel  Kod

Ekonomik  Kod     

Miktar

Hal Müdürlüğü

 

 

04.7.1 Dağıtım Ticareti,Ambar ve Depolama Hizmetleri

 

 

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

53,879.20 TL

 

03.3. Yolluklar Ödeneğinden,

4,000.00 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

7,000.00 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

511,132.92 TL

 

03.6.  Temsil ve Tanıtma Giderleri Ödeneğinden,

16,947.77 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğinden,

94,441.22 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onarım giderleri Ödeneğinden,

9,652.69 TL

 

06.2.  Menkul Sermaye Üretim Giderleri Ödeneğinden,

411,599.11 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

500,000.00 TL

 

TOPLAM

1,608,652.91 TL

                                                                       

                                                                    

 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

 

05.2.0 Atık su yönetimi Hizmetleri

 

 

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

978,428.66 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

4,000.00 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

496,797.78 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğinden,

193,302.64 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onarım giderleri Ödeneğinden,

39,663.17 TL

 

04.3.  Faiz Giderleri Ödeneğinden,

50,000.00 TL

 

06.5. Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Ödeneğinden,

5,539,684.61 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

200,000.00 TL

 

TOPLAM

7,501,876.86 TL

 

                                                                       

                            

06.3.0 Su Temini İşleri ve Hizmetleri

 

 

 

03.1.  Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

15,000.00 TL

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

1,427,105.10 TL

 

03.3. Yolluklar Ödeneğinden,

22,259.84 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

9,096.24 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

2,357,511.64 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğinden,

273,618.43 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onarım giderleri Ödeneğinden,

783.46 TL

 

06.5. Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Ödeneğinden,

10,081,697.21 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

1,500,000.00 TL

 

TOPLAM

15,687,071.92 TL

İtfaiye Müdürlüğü

 

 

03.2.0 Yangından Korunma Hizmetleri

 

 

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

75,708.35 TL

 

03.3. Yolluklar Ödeneğinden,

6,890.16 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

5,510.40 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

2,159.59 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğinden,

57,434.67 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onarım giderleri Ödeneğinden,

14,386.84 TL

 

06.1.  Mamül Mal Alımları Ödeneğinden,

721,688.64 TL

 

06.5. Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Ödeneğinden,

1,581,959.86 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

750,000.00 TL

 

TOPLAM

3,215,738.51 TL

Zabıta Müdürlüğü

 

 

04.5.1 Ulaştırma Hizmetleri-Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri

 

 

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

114,000.00 TL

 

03.3. Yolluklar Ödeneğinden,

3,000.00 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

5,000.00 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

15,000.00 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğinden,

21,000.00 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onarım giderleri Ödeneğinden,

15,000.00 TL

 

06.5. Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Ödeneğinden,

253,000.00 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

250,000.00 TL

 

TOPLAM

676,000.00 TL

 

GENEL TOPLAM

28,689,340.20 TL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 

08.1.0

01.3 İşçiler Ödeneğine,

7,700,000.00 TL

 

02.3. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri- İşçiler Ödeneğine,

1,300,000.00 TL

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğine,

6,000,000.00 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Giderleri Ödeneğine,

10,000,000.00 TL

 

TOPLAM

25,000,000.00 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

 

05.1.0

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğine,

1,164,340.20 TL

TOPLAM

1,164,340.20 TL

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

06.2.0

01.1.Memurlar Ödeneğine,

530,000.00 TL

 

02.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Dev.Primi Memurlar Ödeneğine,

70,000.00 TL

 

TOPLAM

600,000.00 TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

 

01.1.2

01.1.Memurlar Ödeneğine,

765,000.00 TL

 

02.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Dev.Primi Memurlar Ödeneğine,

160,000.00 TL

 

TOPLAM

925,000.00 TL

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

 

01.3.9

 

 

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğine,

1,000,000.00 TL

 

TOPLAM

1,000,000.00 TL

 

GENEL TOPLAM

28,689,340.20 TL

                                                      =============

Gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 06 OCAK  2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere ARALIK  /2014 ayı toplantısına son verildi.

02 ARALIK  2014 tarihli meclis oturumunda 255 dahil numaradan, 285 dahil numaraya kadar olan sayı içersinde 31 ayrı konu görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı                                Katip Üye                                    Katip Üye

Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL                  Mustafa TOKSÖZ                    Garip KODAL

Belediye Başkanı


Madde Bend Karar
1 255 nolu meclis kararı
1 256 nolu meclis kararı
1 257 nolu meclis kararı
1 258 nolu meclis kararı
1 259 nolu meclis kararı
1 260 nolu meclis kararı
1 261 nolu meclis kararı
1 262 nolu meclis kararı
1 263 nolu meclis kararı
1 264 nolu meclis kararı
1 265 nolu meclis kararı
1 266 nolu meclis kararı
1 267 nolu meclis kararı
1 268 nolu meclis kararı
1 269 nolu meclis kararı
1 270 nolu meclis kararı
1 271 nolu meclis kararı
1 272 nolu meclis kararı
1 273 nolu meclis kararı
1 274 nolu meclis kararı
1 275 nolu meclis kararı
1 276 nolu meclis kararı
1 277 nolu meclis kararı
1 278 nolu meclis kararı
1 279 nolu meclis kararı
1 280 nolu meclis kararı
1 281 nolu meclis kararı
1 282 nolu meclis kararı
1 283 nolu meclis kararı
1 284 nolu meclis kararı
1 285 nolu meclis kararı