Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

4 / Meclis kararı

4 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Ocak
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 4 /

           ÖZÜ : Küçükhasbahçe Mahallesi 2585 ada 3 parselde bulunan 36,51 m2 Belediye  hissesinin diğer hissedara satılması talebi oybirliği ile uygun görülmüş, Büyükhasbahçe Mahallesi 2727 ada 1 parselde bulunan 54,29 m2 vatandaş hissesinin kamulaştırılması talebi, 2942  sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Belediye Encümeninin yetkisinde bulunduğundan, kamulaştırma ile ilgili talebin Belediye encümenine yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının oyçokluğu ile kabulüne karar             verildiği.

Gündemin 3.maddesi kapsamında görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.12.2014 tarih ve 18 nolu 2 ayrı maddeden oluşan kararının 2.maddesinde yer alan; Küçükhasbahçe Mahallesi 2585 ada 3 parselde bulunan 36,51 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satılması talebi oybirliği ile uygun görülmüş,  Büyükhasbahçe Mahallesi 2727 ada 1 parselde bulunan 54,29 m2 vatandaş hissesinin kamulaştırılması talebi, 2942  sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Belediye Encümeninin yetkisinde bulunduğundan, kamulaştırma ile ilgili talebin Belediye Encümenine yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararına, Üyelerden; Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK, Ertuğrul AKAY’ın ÇEKİMSER,

Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ ve Nefise DEVELİOĞLU’nun KABUL oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
2 2 nolu meclis kararı
3 3 nolu meclis kararı
3 4 nolu meclis kararı
3 5 nolu meclis kararı
3 6 nolu meclis kararı
3 7 nolu meclis kararı
3 8 nolu meclis kararı
3 9 nolu meclis kararı
3 10 nolu meclis kararı
3 11 nolu meclis kararı
3 12 nolu meclis kararı
3 13 nolu meclis kararı
3 14 nolu meclis kararı
3 15 nolu meclis kararı
4 16 nolu meclis kararı
5 17 nolu meclis kararı
5 18 nolu meclis kararı
5 19 nolu meclis kararı
6 20 nolu meclis kararı
7 21 nolu meclis kararı