Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

5 / Meclis kararı

5 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Ocak
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 5 /

ÖZÜ : Gündemin 3. Maddesi içerisinde yer alan, Memur Kadro İhdas ve Memur Boş Kadro  Değişiklik Cetvelleri aşağıda açıklandığı şekilde uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 3.maddesi kapsamında görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.12.2014 tarih ve 19 nolu 11 ayrı maddeden oluşan kararının 1.maddesinde yer alan;Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memur Kadro İhdas ve Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelleri aşağıda açıklandığı şekilde uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KADRO İHDAS CETVELİ (Memur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

KODU

11085

GİH

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

3

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

8505

TH

Mimar

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

8505

TH

Mimar

7

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

8750

TH

Tekniker

5

3

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

8790

TH

Teknisyen

3

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

6535

TH

Programcı

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

6535

TH

Programcı

4

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

8570

TH

İstatistikçi

5

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

6410

GİH

Muhasebeci

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

7785

GİH

Tahsildar

5

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Mad.göre

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

 

UNVAN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

 

ADEDİ

GEREKÇESİ

 

KODU*

KODU

 

10000

GİH

Belediye Başkan Yardımcısı

5

1

10000

GİH

Belediye Başkan Yardımcısı

1

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 11.mad.Göre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE

Meclis Başkanı

Katip

Katip

 

YER VERİLMEYEN UNVANLAR İÇİN UNVAN KODU "0"

 

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
2 2 nolu meclis kararı
3 3 nolu meclis kararı
3 4 nolu meclis kararı
3 5 nolu meclis kararı
3 6 nolu meclis kararı
3 7 nolu meclis kararı
3 8 nolu meclis kararı
3 9 nolu meclis kararı
3 10 nolu meclis kararı
3 11 nolu meclis kararı
3 12 nolu meclis kararı
3 13 nolu meclis kararı
3 14 nolu meclis kararı
3 15 nolu meclis kararı
4 16 nolu meclis kararı
5 17 nolu meclis kararı
5 18 nolu meclis kararı
5 19 nolu meclis kararı
6 20 nolu meclis kararı
7 21 nolu meclis kararı