Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

7 / Meclis kararı

7 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Ocak
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 7 /

ÖZÜ : Saray Mahallesi, 43 ada, 161 parselde bulunan Belediye hissesi ile Saray Mahallesi 727 ada, 3 parselde bulunan vatandaş hissesinin takas talebinin, tekrar değerlendirilmesinin uygun olacağı şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 3.maddesi kapsamında görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.12.2014 tarih ve 19 nolu 11 ayrı maddeden oluşan kararının 3.maddesinde yer alan; Saray Mahallesi 617,86 m2 miktarındaki 43 ada, 161 parselde bulunan 195,65 m2 Belediye hissesi ile Saray Mahallesi 29.935,00 m2 miktarındaki 727 ada, 3 parselde bulunan 241,00 m2 vatandaş hissesinin takas talebinin, söz konusu yerin imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması nedeniyle,  plan değişikliği yapılması halinde talebin tekrar değerlendirilmesinin uygun olacağı şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
2 2 nolu meclis kararı
3 3 nolu meclis kararı
3 4 nolu meclis kararı
3 5 nolu meclis kararı
3 6 nolu meclis kararı
3 7 nolu meclis kararı
3 8 nolu meclis kararı
3 9 nolu meclis kararı
3 10 nolu meclis kararı
3 11 nolu meclis kararı
3 12 nolu meclis kararı
3 13 nolu meclis kararı
3 14 nolu meclis kararı
3 15 nolu meclis kararı
4 16 nolu meclis kararı
5 17 nolu meclis kararı
5 18 nolu meclis kararı
5 19 nolu meclis kararı
6 20 nolu meclis kararı
7 21 nolu meclis kararı