Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

9 / Meclis kararı

9 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Ocak
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 9 /

ÖZÜ : İlçemiz Payallar Mahallesi 383 ada, 8 parselde bulunan Belediye hissesi ile Payallar Mahallesi 373 ada, 3 parselde bulunan vatandaş hissesinin takas edilmesi, artan Belediye Hissesinin diğer hissedara  satılmasına oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 3.maddesi kapsamında görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.12.2014 tarih ve 19 nolu 11 ayrı maddeden oluşan kararının 5.maddesinde yer alan; İlçemiz Payallar Mahallesi 383 ada, 8 parselde bulunan 48,54 m2 Belediye hissesi ile Payallar Mahallesi 373 ada, 3 parselde bulunan 3,91 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi, artan Belediye Hissesinin diğer hissedara  satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
2 2 nolu meclis kararı
3 3 nolu meclis kararı
3 4 nolu meclis kararı
3 5 nolu meclis kararı
3 6 nolu meclis kararı
3 7 nolu meclis kararı
3 8 nolu meclis kararı
3 9 nolu meclis kararı
3 10 nolu meclis kararı
3 11 nolu meclis kararı
3 12 nolu meclis kararı
3 13 nolu meclis kararı
3 14 nolu meclis kararı
3 15 nolu meclis kararı
4 16 nolu meclis kararı
5 17 nolu meclis kararı
5 18 nolu meclis kararı
5 19 nolu meclis kararı
6 20 nolu meclis kararı
7 21 nolu meclis kararı