Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

10 / Meclis kararı

10 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Ocak
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 10 /

ÖZÜ : İlçemiz Payallar Mahallesi 164 ada 8 parselde bulunan belediye hissesinin diğer hissedara satılmasına oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 3.maddesi kapsamında görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.12.2014 tarih ve 19 nolu 11 ayrı maddeden oluşan kararının 6.maddesinde yer alan; İlçemiz Payallar Mahallesi 164 ada 8 parselde bulunan 164,79 m2 belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
2 2 nolu meclis kararı
3 3 nolu meclis kararı
3 4 nolu meclis kararı
3 5 nolu meclis kararı
3 6 nolu meclis kararı
3 7 nolu meclis kararı
3 8 nolu meclis kararı
3 9 nolu meclis kararı
3 10 nolu meclis kararı
3 11 nolu meclis kararı
3 12 nolu meclis kararı
3 13 nolu meclis kararı
3 14 nolu meclis kararı
3 15 nolu meclis kararı
4 16 nolu meclis kararı
5 17 nolu meclis kararı
5 18 nolu meclis kararı
5 19 nolu meclis kararı
6 20 nolu meclis kararı
7 21 nolu meclis kararı