Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

11 / Meclis kararı

11 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Ocak
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 11 /

ÖZÜ : İlçemiz Payallar Mahallesi 257 ada 8 parselde bulunan belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılmasına oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 3.maddesi kapsamında görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.12.2014 tarih ve 19 nolu 11 ayrı maddeden oluşan kararının7.maddesinde yer alan; İlçemiz Payallar Mahallesi 257 ada 8 parselde bulunan 786,39 m2 belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
2 2 nolu meclis kararı
3 3 nolu meclis kararı
3 4 nolu meclis kararı
3 5 nolu meclis kararı
3 6 nolu meclis kararı
3 7 nolu meclis kararı
3 8 nolu meclis kararı
3 9 nolu meclis kararı
3 10 nolu meclis kararı
3 11 nolu meclis kararı
3 12 nolu meclis kararı
3 13 nolu meclis kararı
3 14 nolu meclis kararı
3 15 nolu meclis kararı
4 16 nolu meclis kararı
5 17 nolu meclis kararı
5 18 nolu meclis kararı
5 19 nolu meclis kararı
6 20 nolu meclis kararı
7 21 nolu meclis kararı