Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

13 / Meclis kararı

13 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Ocak
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 13 /

ÖZÜ : İlçemiz Avsallar Mahallesi 187 ada, 3 parselde bulunan belediye hissesinin diğer hissedara satılmasının uygun olmadığına oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 3.maddesi kapsamında görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.12.2014 tarih ve 19 nolu 11 ayrı maddeden oluşan kararının 9.maddesinde yer alan; İlçemiz Avsallar Mahallesi 187 ada, 3 parselde bulunan 105,63 m2 belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu, Avsallar Mahallesinin imar planı iptal edildiğinden oybirliğiyle uygun görülmemiştir şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
2 2 nolu meclis kararı
3 3 nolu meclis kararı
3 4 nolu meclis kararı
3 5 nolu meclis kararı
3 6 nolu meclis kararı
3 7 nolu meclis kararı
3 8 nolu meclis kararı
3 9 nolu meclis kararı
3 10 nolu meclis kararı
3 11 nolu meclis kararı
3 12 nolu meclis kararı
3 13 nolu meclis kararı
3 14 nolu meclis kararı
3 15 nolu meclis kararı
4 16 nolu meclis kararı
5 17 nolu meclis kararı
5 18 nolu meclis kararı
5 19 nolu meclis kararı
6 20 nolu meclis kararı
7 21 nolu meclis kararı