Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

14 / Meclis kararı

14 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Ocak
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 14 /

ÖZÜ : İlçemiz Tosmur Mahallesi, 130 ada, 8 parsel üzerindeki taşınmazın, 10 yıllığına bedelsiz olarak Antalya Valiliği ( Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü) ne tahsisine, tahsisle ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 3.maddesi kapsamında görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.12.2014 tarih ve 19 nolu 11 ayrı maddeden oluşan kararının 10.maddesinde yer alan; İlçemiz Tosmur Mahallesi o28 d21 b 3c pafta 130 ada 8 parsel üzerindeki taşınmazın, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıllığına bedelsiz olarak Antalya Valiliği ( Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü) ne tahsis edilmesi, tahsisle ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
2 2 nolu meclis kararı
3 3 nolu meclis kararı
3 4 nolu meclis kararı
3 5 nolu meclis kararı
3 6 nolu meclis kararı
3 7 nolu meclis kararı
3 8 nolu meclis kararı
3 9 nolu meclis kararı
3 10 nolu meclis kararı
3 11 nolu meclis kararı
3 12 nolu meclis kararı
3 13 nolu meclis kararı
3 14 nolu meclis kararı
3 15 nolu meclis kararı
4 16 nolu meclis kararı
5 17 nolu meclis kararı
5 18 nolu meclis kararı
5 19 nolu meclis kararı
6 20 nolu meclis kararı
7 21 nolu meclis kararı