Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

17 / Meclis kararı

17 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Ocak
Gündem Maddesi 5
Karar No / Bendi 17 /

5- İmar Komisyonunca karara bağlanan hususların görüşülmesi.

ÖZÜ : Alanya İlçesi, Tepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1625 ada 1 no’lu parselin  yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin talebin uygun görülmediğine oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 5.maddesi ve İmar Komisyonunca Karara bağlanan 30.12.2014 tarihli 3 ayrı talepten oluşan başvuruların 1.sırasında yer alan; Alanya İlçesi, Tepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1625 ada 1 no’lu parselin yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin talebin, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması, yoğunluk artışına yol açması ve mekânsal planlar yapım yönetmeliğine aykırı olması nedenleriyle UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
2 2 nolu meclis kararı
3 3 nolu meclis kararı
3 4 nolu meclis kararı
3 5 nolu meclis kararı
3 6 nolu meclis kararı
3 7 nolu meclis kararı
3 8 nolu meclis kararı
3 9 nolu meclis kararı
3 10 nolu meclis kararı
3 11 nolu meclis kararı
3 12 nolu meclis kararı
3 13 nolu meclis kararı
3 14 nolu meclis kararı
3 15 nolu meclis kararı
4 16 nolu meclis kararı
5 17 nolu meclis kararı
5 18 nolu meclis kararı
5 19 nolu meclis kararı
6 20 nolu meclis kararı
7 21 nolu meclis kararı