Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

20 / Meclis kararı

20 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Ocak
Gündem Maddesi 6
Karar No / Bendi 20 /

6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemizde Zabıta Memuru olarak çalışan personellerin 2015 yılı için aylık maktu ödenecek fazla ç alışma ücretinin belirlenmesi..

ÖZÜ : Belediyemizde Zabıta Memuru olarak çalışan personellere, 2015 yılı için 403,00.-TL.  aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesine oybirliği ile karar verildiği.

Gündeme oybirliği ile alınıp gündemin 6.maddesi olarak görüşülmesine karar verilen; Belediyemizde Zabıta Memuru olarak çalışan personellere, 2015 yılı için 403,00.-TL. aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
2 2 nolu meclis kararı
3 3 nolu meclis kararı
3 4 nolu meclis kararı
3 5 nolu meclis kararı
3 6 nolu meclis kararı
3 7 nolu meclis kararı
3 8 nolu meclis kararı
3 9 nolu meclis kararı
3 10 nolu meclis kararı
3 11 nolu meclis kararı
3 12 nolu meclis kararı
3 13 nolu meclis kararı
3 14 nolu meclis kararı
3 15 nolu meclis kararı
4 16 nolu meclis kararı
5 17 nolu meclis kararı
5 18 nolu meclis kararı
5 19 nolu meclis kararı
6 20 nolu meclis kararı
7 21 nolu meclis kararı