Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

21 / Meclis kararı

21 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Ocak
Gündem Maddesi 7
Karar No / Bendi 21 /

7- Alanya Belediyesinin Belediye hizmet binası bulunan yerlerde muhtarlık ofisi tahsis edilerek, erişim ağılı bilgisayar da dahil donatılıp muhtarlara teslim edilmesine yönelik CHP grubunun yazılı önerilerinin görüşülmesi.

ÖZÜ : Alanya Belediyesinin Belediye hizmet binası bulunan yerlerde hizmet binalarında muhtarlık ofisi tahsis edilerek, erişim ağılı bilgisayar da dahil donatılıp muhtarlara teslim edilmesine yönelik CHP grubunun yazılı önerilerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.

Gündeme oybirliği ile alınıp gündemin 7.maddesi olarak görüşülmesine karar verilen; Alanya Belediyesinin Belediye hizmet binası bulunan yerlerde hizmet binalarında muhtarlık ofisi tahsis edilerek, erişim ağılı bilgisayar da dahil donatılıp muhtarlara teslim edilmesine yönelik CHP grubunun yazılı önerilerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Başkaca söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 03 ŞUBAT 2015 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere 2015 / OCAK  ayı toplantısına son verildi.

06 OCAK 2015 tarihli meclis oturumunda 01 dahil numaradan, 21 dahil numaraya kadar olan sayı içersinde 21 ayrı konu görüşülerek karara bağlanmıştır.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
2 2 nolu meclis kararı
3 3 nolu meclis kararı
3 4 nolu meclis kararı
3 5 nolu meclis kararı
3 6 nolu meclis kararı
3 7 nolu meclis kararı
3 8 nolu meclis kararı
3 9 nolu meclis kararı
3 10 nolu meclis kararı
3 11 nolu meclis kararı
3 12 nolu meclis kararı
3 13 nolu meclis kararı
3 14 nolu meclis kararı
3 15 nolu meclis kararı
4 16 nolu meclis kararı
5 17 nolu meclis kararı
5 18 nolu meclis kararı
5 19 nolu meclis kararı
6 20 nolu meclis kararı
7 21 nolu meclis kararı