Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

25 / Meclis kararı

25 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 25 /

ÖZÜ : Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memur Kadro İhdas ve Memur Dolu Kadro Değişiklik cetvellerinin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 1.maddesinde görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2015 tarih ve 02 nolu 11 ayrı maddeden oluşan kararının 3.maddesinde yer alan; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Norm Kadro Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden hazırlanan Memur Kadro İhdas ve Memur Dolu Kadro Değişiklik cetvellerinin komisyondan geldiği ve aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

 

* 1 adet 1 dereceli 8535 unvan kodlu Şehir Plancısı kadrosunun ihdası.

* 1 adet 1 dereceli 8500 unvan kodlu Mühendis kadrosunun ihdası.

* 1 adet 1 dereceli 8505 unvan kodlu Mimar kadrosunun ihdası.

* 4 adet 1 dereceli 7525 unvan kodlu Aynıyat Saymanı kadrosunun ihdası

* 1 adet 3 dereceli 7525 unvan kodlu Aynıyat Saymanı kadrosunun ihdası.

                               DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ

 * 1 adet 3 dereceli 4234 unvan kodlu Destek Hizmetleri Müdürü kadrosu yerine 1 adet,  1 dereceli 4234 unvan kodlu Destek Hizmetleri Müdürü Kadro Değişikliği.

* 1 adet 4 dereceli 11173 unvan kodlu Belediye Tiyatro Müdürü kadrosu yerine 1 adet, 3 dereceli 11173 unvan kodlu Belediye Tiyatro Müdürü Kadro Değişikliği.

* 1 adet 5 dereceli 8175 unvan kodlu Fizyoterapist kadrosu yerine 1 adet, 3 dereceli 8175 unvan kodlu Fizyoterapist Kadro Değişikliği.

Madde Bend Karar
1 22 nolu meclis kararı
1 23 nolu meclis kararı
1 24 nolu meclis kararı
1 25 nolu meclis kararı
1 26 nolu meclis kararı
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
2 35 nolu meclis kararı
2 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
3 0 nolu meclis kararı
4 55 nolu meclis kararı
5 56 nolu meclis kararı
6 0 nolu meclis kararı