Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

27 / Meclis kararı

27 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 27 /

ÖZÜ : Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 02 ARALIK 2014 tarih ve 266 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ödeneklerine yapılan  aktarmaların kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
Gündemin 1.maddesinde görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2015 tarih ve 02 nolu 11 ayrı maddeden oluşan kararının 5.maddesinde yer alan; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 02 ARALIK 2014 tarih ve 266 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ödeneklerine yapılan aktarmaların Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği ve aşağıda yazılı olduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Fonksiyonel  Kod

           Ekonomik  Kod     

        Miktar

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

 

       08.2.0 Kültür Hizmetleri

 

 

 

05.4. Hane Halkına Yapılan Transferler

150.000,00 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

200.000,00 TL

 

TOPLAM

350.000,00 TL

Etüt Proje Müdürlüğü 06.9.9  Sınıflandırmaya girmeyen iskan ve toplum refahı hizmetleri

 

 

01.1 Memurlar Ödeneği,

165.000,00 TL

 

02.1 SGK Devlet Primi Ödeneği,

  25.000,00 TL

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

  34.000,00 TL

 

03.3. Yolluklar Ödeneğinden,

    5.000,00 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

4.000,00 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

45.000,00 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Gid.Öd.

31.000,00 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onr. Gid.Öd.

5.000,00 TL

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

 100.000,00 TL

 

TOPLAM

414.000,00 TL

 

GENEL TOPLAM

 764.000,00 TL

Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü 10.7.0 Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan hiz.

 

 

 

01.1 Memurlar Ödeneği,

165.000,00 TL

 

02.1 SGK Devlet Primi Ödeneği,

  25.000,00 TL

 

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneğinden,

  31.000,00 TL

 

03.3. Yolluklar Ödeneğinden,

    5.000,00 TL

 

03.4.Görev giderleri  Ödeneğinden,

4.000,00 TL

 

03.5. Hizmet Alımları Ödeneğinden,

26.000,00 TL

 

03.7. Mamul Mal Alım Bakım Onarım Gid.Öd.

53.000,00 TL

 

03.8. Taşınmaz Mal Alım Bakım Onarım giderleri Ödeneğinden,

 

05.4. Hane Halkına Yapılan Transferler

150.000,00 TL

 

06.5. Gayri Menkul Sermaye Üretim Gid.Öd.

 

 

09.6.  Yedek Ödenekten,

300.000,00 TL

 

                                       TOPLAM

764.000,00 TL

Madde Bend Karar
1 22 nolu meclis kararı
1 23 nolu meclis kararı
1 24 nolu meclis kararı
1 25 nolu meclis kararı
1 26 nolu meclis kararı
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
2 35 nolu meclis kararı
2 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
3 0 nolu meclis kararı
4 55 nolu meclis kararı
5 56 nolu meclis kararı
6 0 nolu meclis kararı