Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

32 / Meclis kararı

32 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 32 /

ÖZÜ : İlçemiz Küçükhasbahçe Mahallesi 2518 ada, 2 parselde bulunan 57,94 m2 Belediye  hissesi ile Küçükhasbahçe Mahallesi 2594 ada, 1 parselde bulunan 63,69 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesine oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 1.maddesinde görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2015 tarih ve 02 nolu 11 ayrı maddeden oluşan kararının 9.maddesinde yer alan; İlçemiz Küçükhasbahçe Mahallesi 2518 ada, 2 parselde bulunan 57,94 m2 Belediye hissesi ile Küçükhasbahçe Mahallesi 2594 ada, 1 parselde bulunan 63,69 m2 vatandaş hissesinin takas edilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 22 nolu meclis kararı
1 23 nolu meclis kararı
1 24 nolu meclis kararı
1 25 nolu meclis kararı
1 26 nolu meclis kararı
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
2 35 nolu meclis kararı
2 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
3 0 nolu meclis kararı
4 55 nolu meclis kararı
5 56 nolu meclis kararı
6 0 nolu meclis kararı