Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

42 / Meclis kararı

42 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 42 /

ÖZÜ : Alanya Merkez Mahallesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri Revizyonuna ait Komisyon Kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildiği.

Gündemin 2.maddesinde görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.01.2015 tarih ve 08 nolu kararında yer alan; Alanya Merkez Mahallesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri Revizyonuna ait Komisyon Kararına üyelerden; Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK’ün D.1.1.13 madde numarasında belirtilen “kazanılmış hakları saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda Alanya İmar Planı Onama sınırları içersinde 600 m2.’den, Kuzey Alanya Uygulama İmar Planı sınırları içersinde 2 katlı bölgelerde 1.000 m2.’den, 2 katın üzerinde yapılaşma hakkına sahip bölgelerde 800 m2.’den küçük imar parseli oluşturulamaz.

İçersinde yapı bulunan meskün konut alanlarında ve mezar, su kuyusu v.s. yapılar bulunan parsellerde bu hüküm uygulanmaz. Bu gibi parsellerde ifraz işlemleri Konuşları Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği çerçevesinde yapılabilir.” hükmündeki  “içersinde yapı bulunan meskün konut alanlarında ve mezar, su kuyusu v.s. yapılar bulunan parsellerde bu hüküm uygulanmaz. Bu gibi parsellerde ifraz işlemleri koşulları Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği çerçevesinde yapılabilir.”Kısmı İmar Planlarıyla belirlenen parsel büyüklüklerini ve öngörülen yapılaşmayı tamamen ortadan kaldıracağından ve bunun yanında yapılacak imar uygulamalarının 18.madde ile yapılmasının uygun olacağı göz önünde bulundurularak çekimser, diğer üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 22 nolu meclis kararı
1 23 nolu meclis kararı
1 24 nolu meclis kararı
1 25 nolu meclis kararı
1 26 nolu meclis kararı
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
2 35 nolu meclis kararı
2 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
3 0 nolu meclis kararı
4 55 nolu meclis kararı
5 56 nolu meclis kararı
6 0 nolu meclis kararı