Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

293 / Meclis kararı

293 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 293 /

 ÖZÜ : Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin, Belediyemizce tahakkuku yapılan asfalt tahrip bedelleri ile ilgili alınan Bütçe Komisyonu Kararının, Başkanlık önerisi doğrultusunda konuyla ilgili Mahalli İdarelerin görüşü alınmak üzere” bu maddenin Bütçe Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildiği.

 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan 29.11.2013 tarih, 15 nolu 15 ayrı maddeden oluşan Kararının 1.sırasında yer alan; Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin, Belediyemizce tahakkuku yapılan asfalt tahrip bedellerinin Belediye Ücret tarifesi üzerinden değil, Bayındırlık fiyatları üzerinden tahakkuk ettirilmesi ile ilgili talebinin; asfalt tahrip ücret tarifesinin Belediye Meclisi tarafından belirlenmiş olması ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesinin,  Meclisin bütçe denkliğini bozacak biçimde gider arttırıcı gelir azaltıcı değişikliler yapamayacağı hükmü uyarınca, Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin talebi uygun görülmemiştir şeklinde alınan Bütçe Komisyonu Kararının, Başkanlık önerisi doğrultusunda “ konuyla ilgili Mahalli İdarelerin görüşü alınmak üzere” bu maddenin Bütçe Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı