Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

52 / Meclis kararı

52 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 52 /

ÖZÜ : Alanya İlçesi, İspatlı Mahallesi 352, 446, 447 ve 450 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin, Antalya Büyükşehir Belediye Meclsininin 12.12.2014 tarih ve 649 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazm İmar Planına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 2.maddesinde görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.01.2015 tarih ve 18  nolu kararında yer alan; Alanya İlçesi, İspatlı Mahallesi 352, 446, 447 ve 450 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi incelenmiş olup, Antalya Büyükşehir Belediye Meclsininin 12.12.2014 tarih ve 649 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazm İmar Planına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür şeklindeki komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 22 nolu meclis kararı
1 23 nolu meclis kararı
1 24 nolu meclis kararı
1 25 nolu meclis kararı
1 26 nolu meclis kararı
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
2 35 nolu meclis kararı
2 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
3 0 nolu meclis kararı
4 55 nolu meclis kararı
5 56 nolu meclis kararı
6 0 nolu meclis kararı