Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

53 / Meclis kararı

53 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 53 /

ÖZÜ : Kadıpaşa Mahallesi sınırları içersinde yer alan ve korunması gerekli Kültür Varlığı olarak Tescilli yapı bulunan 19 ada, 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat talebinin uygun bulunmadığına oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 2.maddesinde görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.01.2015 tarih ve 19  nolu kararında yer alan; Kadıpaşa Mahallesi sınırları içersinde yer alan ve korunması gerekli Kültür Varlığı olarak Tescilli yapı bulunan 19 ada, 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Talebinin,  Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.12.2014 tarih ve 3315 sayılı Kararıyla onaylanan tescilli taşınmaza ait rölevesi ile restitüsyon ve restorasyon projeleriyle raporlarında belirtilen vaziyet planı uygulama imar planında değişiklik gerektirdiğinden söz konusu plan tadilatı uygun görülmüştür şeklindeki komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 22 nolu meclis kararı
1 23 nolu meclis kararı
1 24 nolu meclis kararı
1 25 nolu meclis kararı
1 26 nolu meclis kararı
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
2 35 nolu meclis kararı
2 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
3 0 nolu meclis kararı
4 55 nolu meclis kararı
5 56 nolu meclis kararı
6 0 nolu meclis kararı