Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

54 / Meclis kararı

54 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 54 /

ÖZÜ : Alanya ilçesi, Büyükhasbahçe Mahallesi, 1836 ada, 2 ve 3 parseller ve 1839 ada, 1 nolu parseli kapsayan alanda hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı  ile ilgili olarak hazırlanan dosyanın ilgilisin talebi üzerine işleminin durdurularak  gündemden düşürülmesine oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 2.maddesi kapsamında görüşülen; Alanya ilçesi, Büyükhasbahçe Mahallesi, 1836 ada, 2 ve 3 parseller ve 1839 ada, 1 nolu parseli kapsayan alanda hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili olarak mülk sahibinin 29.01.2015 tarih ve 2666 sayılı Belediyemize vermiş olduğu dilekçe ile dosyanın işleminin durdurulması ve tarafına iade edilmesi yönündeki talebin kabul edilerek gündemden düşürülmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 22 nolu meclis kararı
1 23 nolu meclis kararı
1 24 nolu meclis kararı
1 25 nolu meclis kararı
1 26 nolu meclis kararı
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
2 35 nolu meclis kararı
2 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
3 0 nolu meclis kararı
4 55 nolu meclis kararı
5 56 nolu meclis kararı
6 0 nolu meclis kararı