Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

55 / Meclis kararı

55 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Şubat
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 55 /

4- 6183 Sayılı Kanunun 90.maddesi gereğince, borçlu mükelleflerin  gayrimenkullerinin satışı için oluşturulacak komisyonda görev almak üzere bir asıl, bir yedek üyenin seçimi.

ÖZÜ : 6183 Sayılı Kanunun 90.maddesi gereğince, borçlu mükelleflerin gayrimenkullerinin satışı için oluşturulacak komisyonda görev almak üzere Garip KODAL’ın  asıl üye,  Hasan BASAR’ın  de yedek üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 4.maddesinde yer alan; Alanya Vergi Dairesi Md.lüğünün 08.01.2015 tarih ve 16043493/95-342 sayılı yazılarına istinaden, 6183 Sayılı Kanunun 90.maddesi gereğince, borçlu mükelleflerin gayrimenkullerinin satışı için oluşturulacak komisyonda görev almak üzere Garip KODAL’ın  asıl üye, Hasan BASAR’ın  da yedek üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildiği.

Madde Bend Karar
1 22 nolu meclis kararı
1 23 nolu meclis kararı
1 24 nolu meclis kararı
1 25 nolu meclis kararı
1 26 nolu meclis kararı
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
2 35 nolu meclis kararı
2 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
3 0 nolu meclis kararı
4 55 nolu meclis kararı
5 56 nolu meclis kararı
6 0 nolu meclis kararı