Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

57 / 0 Meclis kararı

57 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Mart
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 57 / 0

Mülkiyeti Belediyemize ait Kellerpınarı (Güllerpınarı) Mahallesi 632 ada, 3 parselin Belediyemiz tarafından değerlendirilebilecek büyüklükte müstakil bir parsel olması, ayrıca doğrudan vatandaşa satılmasının mevzuatına uygun olmaması nedeniyle vatandaşa satılması oybirliğiyle uygun görülmemiştir şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Gereği için Kararın Mali Hizmetler Md.lüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne  tevdiine.

Madde Bend Karar
1 0 57 nolu meclis kararı
1 0 58 nolu meclis kararı
1 0 59 nolu meclis kararı
1 0 60 nolu meclis kararı
1 0 61 nolu meclis kararı
1 0 62 nolu meclis kararı
1 0 63 nolu meclis kararı
1 0 64 nolu meclis kararı
1 0 65 nolu meclis kararı
1 0 66 nolu meclis kararı
2 0 67 nolu meclis kararı
3 0 68 nolu meclis kararı
4 0 69 nolu meclis kararı
5 0 70 nolu meclis kararı
6 0 71 nolu meclis kararı
7 0 72 nolu meclis kararı