Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

58 / 0 Meclis kararı

58 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Mart
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 58 / 0

Oba Mahallesi 582 ada 1 parselde bulunan 398,81 m2 Belediye hissesi ile Oba Mahallesi 581 ada 7 parselde bulunan 406,17 m2 vatandaş hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla takasının yapılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Gereği için Kararın Mali Hizmetler Md.lüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne  tevdiine.

 

Madde Bend Karar
1 0 57 nolu meclis kararı
1 0 58 nolu meclis kararı
1 0 59 nolu meclis kararı
1 0 60 nolu meclis kararı
1 0 61 nolu meclis kararı
1 0 62 nolu meclis kararı
1 0 63 nolu meclis kararı
1 0 64 nolu meclis kararı
1 0 65 nolu meclis kararı
1 0 66 nolu meclis kararı
2 0 67 nolu meclis kararı
3 0 68 nolu meclis kararı
4 0 69 nolu meclis kararı
5 0 70 nolu meclis kararı
6 0 71 nolu meclis kararı
7 0 72 nolu meclis kararı