Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

59 / 0 Meclis kararı

59 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Mart
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 59 / 0

Çıplaklı Mahallesi, 235 ada, 5 parselde bulunan 19,38 m2 Belediye hissesinin mevzuatına uygun olmak şartıyla diğer hissedara satılması oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gereği için Kararın Mali Hizmetler Md.lüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne  tevdiine.

 

Madde Bend Karar
1 0 57 nolu meclis kararı
1 0 58 nolu meclis kararı
1 0 59 nolu meclis kararı
1 0 60 nolu meclis kararı
1 0 61 nolu meclis kararı
1 0 62 nolu meclis kararı
1 0 63 nolu meclis kararı
1 0 64 nolu meclis kararı
1 0 65 nolu meclis kararı
1 0 66 nolu meclis kararı
2 0 67 nolu meclis kararı
3 0 68 nolu meclis kararı
4 0 69 nolu meclis kararı
5 0 70 nolu meclis kararı
6 0 71 nolu meclis kararı
7 0 72 nolu meclis kararı