Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

61 / 0 Meclis kararı

61 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Mart
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 61 / 0

Avsallar, Payallar, Cikcilli, Bilaller (Türkler) ve Uçanca (Toslak) C tipi mesire yerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu hükümlerine göre 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür şeklindeki komisyon kararının Başkanlıkça gündeme getirilen “ sözleşme tarihlerinin uzatılması “Tahsis süresi de göz önüne alınarak” 10 yıla kadar kiraya vermek üzere Belediye encümenine yetki verilmesi” şeklinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gereği için Kararın Mali Hizmetler Md.lüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne  tevdiine.

Madde Bend Karar
1 0 57 nolu meclis kararı
1 0 58 nolu meclis kararı
1 0 59 nolu meclis kararı
1 0 60 nolu meclis kararı
1 0 61 nolu meclis kararı
1 0 62 nolu meclis kararı
1 0 63 nolu meclis kararı
1 0 64 nolu meclis kararı
1 0 65 nolu meclis kararı
1 0 66 nolu meclis kararı
2 0 67 nolu meclis kararı
3 0 68 nolu meclis kararı
4 0 69 nolu meclis kararı
5 0 70 nolu meclis kararı
6 0 71 nolu meclis kararı
7 0 72 nolu meclis kararı