Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

63 / 0 Meclis kararı

63 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Mart
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 63 / 0

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Yapılan inceleme ve müzakere sonunda;

Gündemin 1.maddesinde görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.02.2015 tarih ve 03 nolu 10 ayrı maddeden oluşan kararının 7.maddesinde yer alan;

1-      Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Elektrik – Elektronik  Mühendisliği bölümü mezunu Ekrem ÇETİN’ in 1.500,00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme,

2-      Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü mezunu Fatih ÖZ’ ün 1.500,00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme,

3-      Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümü mezunu Volkan ÖZKAN’ ın 1.500,00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme,

4-      Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu Mehmet İshak KÖKSAL’ ın 1.500,00 TL aylık net ücret 130 puan ek ödeme ile her birerinin 15.03.2015 tarihinden başlamak üzere 31.12.2015 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince sözleşmelerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gereği için Kararın Mali Hizmetler Md.lüğü ile İnsan Kayn. ve Eğt.Müdürlüğüne  tevdiine.

Madde Bend Karar
1 0 57 nolu meclis kararı
1 0 58 nolu meclis kararı
1 0 59 nolu meclis kararı
1 0 60 nolu meclis kararı
1 0 61 nolu meclis kararı
1 0 62 nolu meclis kararı
1 0 63 nolu meclis kararı
1 0 64 nolu meclis kararı
1 0 65 nolu meclis kararı
1 0 66 nolu meclis kararı
2 0 67 nolu meclis kararı
3 0 68 nolu meclis kararı
4 0 69 nolu meclis kararı
5 0 70 nolu meclis kararı
6 0 71 nolu meclis kararı
7 0 72 nolu meclis kararı