Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

64 / 0 Meclis kararı

64 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Mart
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 64 / 0

Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülmesine devam edilmesi yönünde karar verilen Sapadere Kanyon Turizm Ltd. Şti.’ nin talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının, Başkanlıkça gündeme getirilen Alanya Sporun ve otoparklarla ilgili taleplerin de birlikte değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna yeniden havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gereği için Kararın Mali Hizmetler Md.lüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne  tevdiine.

 

Madde Bend Karar
1 0 57 nolu meclis kararı
1 0 58 nolu meclis kararı
1 0 59 nolu meclis kararı
1 0 60 nolu meclis kararı
1 0 61 nolu meclis kararı
1 0 62 nolu meclis kararı
1 0 63 nolu meclis kararı
1 0 64 nolu meclis kararı
1 0 65 nolu meclis kararı
1 0 66 nolu meclis kararı
2 0 67 nolu meclis kararı
3 0 68 nolu meclis kararı
4 0 69 nolu meclis kararı
5 0 70 nolu meclis kararı
6 0 71 nolu meclis kararı
7 0 72 nolu meclis kararı