Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

67 / 0 Meclis kararı

67 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Mart
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 67 / 0

Alanya ilçesi Büyükhasbahçe Mahallesi sınırları içersinde yer alan 2653 ada, 2 nolu parseli de kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklif dosyası ilgilisi tarafından geri çekildiğinden komisyon kararının geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Gereği için Kararın Plan ve Proje Müdürlüğüne  tevdiine.

Madde Bend Karar
1 0 57 nolu meclis kararı
1 0 58 nolu meclis kararı
1 0 59 nolu meclis kararı
1 0 60 nolu meclis kararı
1 0 61 nolu meclis kararı
1 0 62 nolu meclis kararı
1 0 63 nolu meclis kararı
1 0 64 nolu meclis kararı
1 0 65 nolu meclis kararı
1 0 66 nolu meclis kararı
2 0 67 nolu meclis kararı
3 0 68 nolu meclis kararı
4 0 69 nolu meclis kararı
5 0 70 nolu meclis kararı
6 0 71 nolu meclis kararı
7 0 72 nolu meclis kararı