Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

69 / 0 Meclis kararı

69 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Mart
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 69 / 0

AYDINBEY Gold   Dreams   Hotel   Aydın ÜNLÜER Tur.Gıda Tic.San. A.Ş. 02.03.2015 tarih ve

5970  sayılı dilekçe ve ekleri başkanlıkca meclise havale edilmekle görüşüldü; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 Model KANGO marka bir adet kamyonetin bedelsiz ve şartsız hibe olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Gereği için Kararın Mali Hizmetler Md.lüğü, Fen İşleri Md.lüğü ile Araç Tescil Birimine tevdiine.

 

Madde Bend Karar
1 0 57 nolu meclis kararı
1 0 58 nolu meclis kararı
1 0 59 nolu meclis kararı
1 0 60 nolu meclis kararı
1 0 61 nolu meclis kararı
1 0 62 nolu meclis kararı
1 0 63 nolu meclis kararı
1 0 64 nolu meclis kararı
1 0 65 nolu meclis kararı
1 0 66 nolu meclis kararı
2 0 67 nolu meclis kararı
3 0 68 nolu meclis kararı
4 0 69 nolu meclis kararı
5 0 70 nolu meclis kararı
6 0 71 nolu meclis kararı
7 0 72 nolu meclis kararı