Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

70 / 0 Meclis kararı

70 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Mart
Gündem Maddesi 5
Karar No / Bendi 70 / 0

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.03.2015 tarih ve kiralama konulu yazısı; Mülkiyeti Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Vakfına ait Toslak Mahallesi, 1828, 1831 ve 1832 parsellerin Güneş Enerjisi Sistemleri yapılmak üzere kiralanması için Belediye başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gereği için Kararın Mali Hizmetler Md.lüğü  ile Emlak ve İstimlak Md.lüğüne  tevdiine.

Madde Bend Karar
1 0 57 nolu meclis kararı
1 0 58 nolu meclis kararı
1 0 59 nolu meclis kararı
1 0 60 nolu meclis kararı
1 0 61 nolu meclis kararı
1 0 62 nolu meclis kararı
1 0 63 nolu meclis kararı
1 0 64 nolu meclis kararı
1 0 65 nolu meclis kararı
1 0 66 nolu meclis kararı
2 0 67 nolu meclis kararı
3 0 68 nolu meclis kararı
4 0 69 nolu meclis kararı
5 0 70 nolu meclis kararı
6 0 71 nolu meclis kararı
7 0 72 nolu meclis kararı