Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

71 / 0 Meclis kararı

71 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Mart
Gündem Maddesi 6
Karar No / Bendi 71 / 0

Plan ve Proje Müdürlüğünün İmar planı tadilatı taleplerinde yer alan; Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi yerleşik alan sınırı içersinde yer alan 102 ada, 45 parsele ilişkin imar planı yapılması amacıyla Antalya İl Özel İdareye müracaatı yapılan ancak 6360 sayılı yasa kapsamında İl Özel İdaresinin kapatılması nedeniyle Antalya Büyükşehir Meclisi tarafından 09.02.2015 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gereği için Kararın Plan ve Proje Md.lüğüne  tevdiine.

Madde Bend Karar
1 0 57 nolu meclis kararı
1 0 58 nolu meclis kararı
1 0 59 nolu meclis kararı
1 0 60 nolu meclis kararı
1 0 61 nolu meclis kararı
1 0 62 nolu meclis kararı
1 0 63 nolu meclis kararı
1 0 64 nolu meclis kararı
1 0 65 nolu meclis kararı
1 0 66 nolu meclis kararı
2 0 67 nolu meclis kararı
3 0 68 nolu meclis kararı
4 0 69 nolu meclis kararı
5 0 70 nolu meclis kararı
6 0 71 nolu meclis kararı
7 0 72 nolu meclis kararı