Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

296 / Meclis kararı

296 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 296 /

       ÖZÜ : Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Memur Boş Değişiklik
       Cetvelinin Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildiği. Bütçe Komisyonunca hazırlanan 29.11.2013 tarih, 15 nolu 15 ayrı maddeden oluşan Kararının 5.sırasında yer alan; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce, Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. maddesine istinaden düzenlenen, 1 adet 7.dereceli 7555 ünvan kodlu Memur kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet 5 dereceli 8130 ünvan kodlu Veteriner Hekim, 1 adet 7. dereceli 7825 unvan kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni  kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 3. dereceli 7825 unvan kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu, 1 adet 1. dereceli 8500 unvan kodlu Mühendis kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 1. dereceli Tekniker Kadrosu  alınması ile ilgili düzenlenen Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı