Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

75 / 0 Meclis kararı

75 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Nisan
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 75 / 0

       3-İlçe Belediye sınırları içersinde bankaların koyacakları ATM makine yerleri için Belediyemizden görüş alma zorunluluğu getirilmesi yönündeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılarının görüşülmesi                            

ÖZÜ : İlçe Belediye sınırları içerisinde Bankaların özel mülklere koyacakları ATM makine yerleri için Belediyemizden görüş alma zorunluluğu getirilmesi yönündeki yazılarının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği. 

Gündemin 3.maddesinde yer alan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 922 sayılı yazılarında bahsedilen, İlçe Belediye sınırları içerisinde Bankaların özel mülklere koyacakları ATM makine yerleri için Belediyemizden görüş alma zorunluluğu getirilmesi yönündeki yazılarının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 0 73 nolu meclis kararı
2 0 74 nolu meclis kararı
3 0 75 nolu meclis kararı
4 0 76 nolu meclis kararı
4 0 77 nolu meclis kararı
4 0 78 nolu meclis kararı
4 0 79 nolu meclis kararı
4 0 80 nolu meclis kararı
4 0 81 nolu meclis kararı
4 0 82 nolu meclis kararı
4 0 83 nolu meclis kararı
4 0 84 nolu meclis kararı
4 0 85 nolu meclis kararı
4 0 86 nolu meclis kararı
4 0 87 nolu meclis kararı
4 0 88 nolu meclis kararı
4 0 89 nolu meclis kararı
4 0 90 nolu meclis kararı
4 0 91 nolu meclis kararı
4 0 92 nolu meclis kararı
4 0 93 nolu meclis kararı
4 0 94 nolu meclis kararı
5 0 95 nolu meclis kararı
6 0 96 nolu meclis kararı
7 0 97 nolu meclis kararı
9 0 98 nolu meclis kararı
9 0 0 nolu meclis kararı
10 0 99 nolu meclis kararı
11 0 100 nolu meclis kararı
12 0 101 nolu meclis kararı
13 0 102 nolu meclis kararı
14 0 103 nolu meclis kararı
15 0 104 nolu meclis kararı
16 0 105 nolu meclis kararı
17 0 106 nolu meclis kararı
18 0 0 nolu meclis kararı