Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

297 / Meclis kararı

297 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 297 /

ÖZÜ : Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen
kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri ile İller Bankası Payları
haczedilemez. Hükmü uyarınca alınan 14.11.2013 tarih ve 3362 nolu Encümen Kararının onaylanması
 uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan 29.11.2013 tarih, 15 nolu 15 ayrı maddeden oluşan Kararının 6.sırasında yer alan; Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankasında yeni birer hesap açtırılarak, açılacak olan hesaplara “Kamu Yararına Tahsisi Edilmiştir, Haczedilemez” şerhi konulması ile ilgili alınan 14.11.2013 tarih ve 3362 nolu Encümen Kararının, İcra İflas Kanununun 82. ve 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin son bendindeki “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri ile İller Bankası Payları haczedilemez.” Hükmü uyarınca alınan 14.11.2013 tarih ve 3362 nolu Encümen Kararının onaylanması uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı