Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

85 / 0 Meclis kararı

85 / 0 Meclis kararı
Dönemi 2015-Nisan
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 85 / 0

ÖZÜ : Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.03.2015 tarih ve 16 ayrı maddeden oluşan 5 nolu kararının 7.maddesinin aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

            Gündemin 4.maddesinde yer alan; Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.03.2015 tarih ve

16 ayrı maddeden oluşan 5 nolu kararının 7.maddesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

MADDE: 7- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 09.02.2010 tarih ve 29 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Alanya Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ekinin değiştirilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzda görüşülmüş olup; 09.02.2010 tarih ve 29 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Alanya Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ekinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oybirliğiyle uygun görülmüştür.

ALANYA BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKANI

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

İÇ DENETÇİ

BELEDİYE BAŞKANI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

BİRİM MÜDÜRLERİ/İŞLETME MÜDÜRÜ, BİRİM AMİRLERİ

BELEDİYE BAŞKANI

AVUKAT

BELEDİYE BAŞKANI

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI  

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MÜFETTİŞ,  MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA PERSONELİ

ZABITA MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

Madde Bend Karar
1 0 73 nolu meclis kararı
2 0 74 nolu meclis kararı
3 0 75 nolu meclis kararı
4 0 76 nolu meclis kararı
4 0 77 nolu meclis kararı
4 0 78 nolu meclis kararı
4 0 79 nolu meclis kararı
4 0 80 nolu meclis kararı
4 0 81 nolu meclis kararı
4 0 82 nolu meclis kararı
4 0 83 nolu meclis kararı
4 0 84 nolu meclis kararı
4 0 85 nolu meclis kararı
4 0 86 nolu meclis kararı
4 0 87 nolu meclis kararı
4 0 88 nolu meclis kararı
4 0 89 nolu meclis kararı
4 0 90 nolu meclis kararı
4 0 91 nolu meclis kararı
4 0 92 nolu meclis kararı
4 0 93 nolu meclis kararı
4 0 94 nolu meclis kararı
5 0 95 nolu meclis kararı
6 0 96 nolu meclis kararı
7 0 97 nolu meclis kararı
9 0 98 nolu meclis kararı
9 0 0 nolu meclis kararı
10 0 99 nolu meclis kararı
11 0 100 nolu meclis kararı
12 0 101 nolu meclis kararı
13 0 102 nolu meclis kararı
14 0 103 nolu meclis kararı
15 0 104 nolu meclis kararı
16 0 105 nolu meclis kararı
17 0 106 nolu meclis kararı
18 0 0 nolu meclis kararı